LESREGLEMENT VAN TENNISSCHOOL STOYANOV & BACHEVA

1. Het inschrijvingsformulier dient bij de Tennisschool ondertekend te worden ingeleverd dan wel ondertekend te worden opgestuurd voor 1 september en dient in het bezit te zijn van de Tennisschool voor aanvang van de eerste tennisles van de cursus; het adres is: Buizerdhof 153, 2903 GP Capelle a/d IJssel.

2. Het totale cursusgeld voor zowel binnen- als buitenlessen dient in één keer te worden overgemaakt naar de ABN AMRO bank te Capelle a/d IJssel, rekeningnummer NL42ABNA0584661096 t.n.v. Tennisschool Stoyanov & Bacheva dan wel contant te worden betaald aan de Tennisschool. De betaling van het verschuldigde cursusgeld dient te worden voldaan, voordat de eerste tennisles van de cursus heeft plaatsgevonden. 3. Tennisschool Stoyanov & Bacheva kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van de cursisten tijdens de tennislessen.

4. Bij annulering van de cursus tot vijf dagen voor de aanvang van de cursus wordt 25% van het totale cursusgeld in rekening gebracht. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd.

5. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

6. Een lesuur buiten duurt 50 minuten. Een lesuur binnen duurt 60 minuten.

7. Bij regen wordt maximaal twee lesuren ingehaald op een in overleg met de Tennisschool nader te bepalen moment. Wanneer echter na meer dan 25 minuten te hebben gespeeld de les vanwege regen wordt gestaakt, wordt die tennisles als gegeven beschouwd.

8. Bij vorst zullen de tennislessen op gravelbanen niet doorgaan.

9. Indien een cursist een tennisles mist door eigen nalatigheid, kan deze overleg met de Tennisschool worden ingehaald, indien er ruimte is bij een andere cursusgroep. Wanneer dit niet het geval is, kan de les ingehaald worden op kosten van de baanhuur. Dit bedraagt 12 euro in de zomerperiode en 25 euro in de winterperiode.